กลุ่มสนับสนุนการสอน

นางสุดสวาท อาศัยราช
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวศศิรินทร์ ทรัพยะเกษตริน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวปนัดดา พงษ์พันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ยุทธ คำลา
พนักงานบริการ