ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เผยแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้บูรณาการสะท้อนคิด

เรื่อง พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ของ นางจีรวรรณ ปานนูน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 1711 ครั้ง